Regulamin

Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie strony https://najlepszemateraceopinie.com/  („Serwis”), obsługiwanego przez [Nazwa Firmy] („my”, „nas” lub „nasza”). Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych warunków korzystania z Serwisu.

1. Akceptacja Warunków
Korzystanie z naszego Serwisu oznacza akceptację niniejszych Warunków. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Serwisu.

2. Zmiany w Warunkach
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na tej stronie. Kontynuowanie korzystania z Serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowych Warunków.

3. Ochrona Własności Intelektualnej
Zawartość, znaki towarowe, logo i inne elementy związane z Serwisem są własnością [Nazwa Firmy] i podlegają ochronie praw autorskich. Zakazuje się kopiowania, rozpowszechniania lub używania tych elementów bez zgody.

4. Zakaz Używania Serwisu
Zabrania się używania Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest również dostarczanie fałszywych informacji, naruszanie prywatności innych użytkowników oraz wszelkie inne działania sprzeczne z zasadami etyki.

5. Odpowiedzialność
Korzystanie z Serwisu odbywa się na własne ryzyko. [Nazwa Firmy] nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu, w tym utratę danych, przerwy w działaniu Serwisu, czy błędy w treściach zamieszczonych na stronie.

6. Zmiana lub Zamknięcie Serwisu
[Nazwa Firmy] zastrzega sobie prawo do zmiany lub zamknięcia Serwisu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

7. Dane Osobowe
Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Korzystając z Serwisu, zgadzasz się na takie zbieranie i przetwarzanie danych.

8. Postanowienia Końcowe
Niniejsze Warunki stanowią pełne porozumienie między Tobą a [Nazwa Firmy] dotyczące korzystania z Serwisu. W razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt pod adresem [Twój adres kontaktowy].

Dziękujemy za zrozumienie i korzystanie z naszego Serwisu!

Z Pozdrowieniami,
Zespół Życzenia Wielkanocne